Essilor Stellest

Framtidens glas för barn finns nu på Optikhuset Karlstad!
Glasen som bromsar utvecklingen av närsynthet med i genomsnitt 67%*
Allt fler barn blir närsynta i yngre ålder – delvis pga stillasittande livsstil inomhus och ökande tid spenderad på aktiviteter där närseendet används. Ju yngre ett barn är när det börjar utveckla närsynthet, desto viktigare är det att korrigera synfelet så tidigt som möjligt.
Om en eller båda av föräldrarna är närsynta så kan närsyntheten finnas genetiskt.
Glas som gör det möjligt att sakta ner ögats längdtillväxt och därmed utvecklingen av närsynthet.
Kontakta oss för mer information.

(*) Jämfört med enkelslipade glas om de används 12 timmar om dagen. Resultat av en tvåårig prospektiv, kontrollerad, slumpmässig, dubbelmaskerad klinisk prövning av 54 myopiska barn som använde Stellest™-glas jämfört med 50 myopiska barn som använde enkelslipade glas. Eff ektresultat baserade på 32 barn som uppgav att de använt Stellest™-glas minst 12 timmar per dag varje dag. Bao J. et al. (2021). Myopia control with spectacle lenses with aspherical lenslets: a 2-year randomised clinical trial. Invest. Ophthalmol. Vis. Sci.; 62(8):2888.